9. - 31. 8. 2017 v Galérii umelcov Spiša ǁ 9.00 – 16.00, pondelok – piatok

Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS 

  PRÁZDNINOVÝ ATELIÉR 2
Tvorivé dielne pre deti z prímestských táborov a pre rodiny s deťmi (min. počet 5 detí+dospelí). Tvorivé dielne prebiehajú v príjemnom prírodnom prostredí Záhrady umenia, prípadne v galerijnom ateliéri. Potrebné objednať sa deň vopred. Vstupné: 2 €/účastník, doprovod zdarma. V cene je zahrnutá prehliadka výstavy "Krivé  zrkadlo" a výtvarný materiál. Doba trvania: cca 60 – 90 min. 

  EXPRESÍVNA MAĽBA
Tvorivá dielňa realizovaná k výstave "Krivé zrkadlo", interpretujúca maľby 9 súčasných umelcov a to s uplatnením netradičných maliarskych postupov, ako je maľba prstom, špachtľou a liatie farieb na pevný podklad. Realizované dielko sa stáva bezprostredným maliarskym záznamom emócií dieťaťa. 

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook