Tvorivé dielne určené pre všetky vekové skupiny detí - školy, organizované skupiny, rodiny s deťmi. Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma; v cene: prehliadka výstavy a výtvarný materiál. Doba trvania: cca 60 - 90 min. Na tvorivú dielňu je potrebné sa objednať aspoň deň vopred. Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS 

  VIANOČNÉ GOTICKÉ OKNO 
    1. – 13. 12. 2017 ǁ 9:00 – 16:00, pondelok – piatok
Edukačný program spojený s tvorivou dielňou zameraný na sakrálne umenie v stálej expozícii Terra Gothica. Prehliadka výstavy a tvorba perokresby gotického okna na pauzovací papier spojená s maľbou akvarelom na výkres. 

  PUZZLE / AKVIZÍCIE V INTERAKCII 2012 – 2016
    14. – 22. 12. 2017 ǁ 9:00 – 16:00, pondelok – piatok
Edukačno – prezentačná tvorivá dielňa, kde sa s vystavenými dielami hráte a učíte, ako vznikli. Žiak sa hravou formou zapája do "tvorby" diela vďaka interaktívnym pomôckam. Možnosť aplikovať postupy aj pomocou tvorivej brožúry – Sprievodcu výstavou.   

Kontakt / informácie:                             
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Adresa: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. 053 4174 621, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk, facebook