CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ZŠ
  10. - 12. 4. 2018 / od 8:00 / ZŠ Komenského - okresné majstrovstvá

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA E - botanika, zoológia, geológia
  11. 4. 2018 / od 8:00 / ZŠ Ing. Kožucha

 • FUTBAL CHLAPCOV SŠ
  13. 4. 2018 / 8:00 - 13:00 / Futbalový štadión - okresné kolo 

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
  17. 4. 2018 / 8:00 / MsÚ, veľká zasadačka - Z6, Z7, Z8

 • VOLEJBAL DIEVČAT SŠ
  19. 4. 2018 / 8:00 - 15:00 / Športová hala - krajské kolo 

 • MIX VOLEJBAL ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV 
  20. 4. 2018 / od 12:00 / Športová hala 

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA D
  25. 4. 2018 / od 8:00 / ZŠ Ing. Kožucha

 • SLÁVIK SLOVENSKA 2018  
  Obvodné kolo 28. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
  25. 4. 2018 / od 9:00 / ZUŠ Fabiniho - ZŠ okolie
  26. 4. 2018 / od 9:00 / ZUŠ Fabiniho - ZŠ mesto

  PONUKA TÁBOROV NA LETNÉ PRÁZDNINY » »