Výstavné priestory Provinčného domu, Múzeum Spiša, Letná 50

Klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi
Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Spišská Nová Ves

pozývajú na výstavu 100 rokov bez ŠTEFÁNIKA. 

Výstava sa venuje životu, práci, poslaniu a smrti, ako aj rodine Milana Rastislava Štefánika - významného slovenského a československého vedca a politika.
Formou fotografií, obrazov, kníh a rôznych iných predmetov približuje krátky, no pohnutý Štefánikov život. Výstava sa venuje Štefánikovej tvorivej vedeckej práci, jeho národnému a demokratickému presvedčeniu a osloboditeľskému poslaniu. Štefánik je zobrazený aj ako človek. Jeho rodina mala dlhé desaťročia úzku spojitosť s našim mestom a regiónom. V Spišskej Novej Vsi prežila posledné roky svojho života Štefánikova matka. V našom meste a regióne dlhé roky pôsobil jeho brat Ladislav.

Vstupné: 1 €

Kontakty a informácie:
Múzeum Spiša, Letná 50
Spišská Nová Ves
Tel. 053 442 37 57
www.muzeumspisa.com; lektorky@muzeumspisa.com