11. 6. - 31. 8. 2019 / Multi centrum

Výstava, ktorá upriamuje pozornosť na to, že práve z poštových známok sa dajú „vyčítať“ významné a často i prevratné udalosti v dejinách oboch národov.

Návštevník má možnosť prostredníctvom dvadsiatich šiestich posterov si urobiť exkurz do spoločných dejín Čechov a Slovákov od roku 1918 do roku 1993 rozdelených do niekoľkých etáp a sprostredkovať ich malými umeleckými zúbkovanými obrázkami – známkami. Českí a slovenskí tvorcovia patrili a patria medzi svetovú špičku. Časová línia výstavy vo vydávaní známok pokračuje v samostatných republikách, o čom sa môžeme presvedčiť na ukážkach najkrajších známok Slovenska.

Výstava je rozšírená o exponáty známok k niektorým z tém uvedených na posteroch –  napr. prvá československá známka, ktoré poskytli filatelistickí vytrvalci z Iglova a okolia.

Vernisáž výstavy: 11. 6. 2019 / 16:00 / vstup voľný
Súčasťou vernisáže je prednáška filatelistu Pavla Rusnačka s názvom PRVÉ ZNÁMKY V NOVEJ REPUBLIKE.

KONTAKT:
Slovenské technické múzeum Košice - vysunutá pobočka
Multifunkčné energetické a banícke centrum (Multi centrum)
Nábrežie Hornádu 14 , Spišská Nová Ves
+421 53 429 75 46, dana.rosova@gmail.com, www.stm-ke.sk