6. 12. 2019 - 29. 2. 2020 / Multi centrum, Nábrežie Hornádu 14 

Bývalí zamestnanci VSE - RZ SNV v spolupráci s VSE a.s., Slovenským technickým múzeom a Baníckym spolkom Spiš pozývajú na výstavu 125 rokov od založenia a spustenia do prevádzky Iglovskej elektárne / 90 rokov vzniku Východoslovenských elektrární, úč.spol. 

Bližšie informácie o výstave: tel. 0908 990 115, lperun@centrum.sk