STM Košice – vysunutá expozícia v Spišskej Novej Vsi venovala februárové podujatia Medzinárodnému dňu turistických sprievodcov a srdečne vás na ne pozýva. 

VÝSTAVY

 • TATRY NA HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÁCH
   v spolupráci s Múzeom v Kežmarku
   Vernisáž výstavy spojená s prednáškou: 6. februára 2018 o 16:00 
   Prednášajúca: Dana Rosová
   Trvanie výstavy: 7. 2. – 14. 3. 2018

 •  ALEXANDER LUCZY – TULÁK HÔR
   Vernisáž výstavy: 13. februára 2018 o 16:00
   Trvanie výstavy: 14. 2. –29. 3. 2018

PREDNÁŠKY

Na vernisáže a prednášky vstup voľný!

 • PREDNÁŠKY S VIDEOPROJEKCIOU A SÚŤAŽAMI PRE ŠKOLY 
  20., 21. a 22. februára 2018
  v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš a Mgr. Michalom Buzom (10 najkrajších turistík na Spiši).  
  Návštevy prosíme nahlásiť vopred, vstupné 1 €. 
  Ponuka prednášok a besied bude školám zaslaná v termíne do 1. februára 2018. 

LETÁK S KOMPLETNÝM PROGRAMOM » »

Kontakt: 
Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 429 7546, e-mail: dana.rosova@gmail.com