!!  OZNAM O PRELOŽENÍ PREMIÉRY !! 
Premiéra inscenácie A. P. Čechov „Ujo Váňa (a tí druhí)“, ktorá sa mala konať 26. 4. 2017, sa z vážnych zdravotných dôvodov prekladá na termín 10. 5. 2017.

PREMIÉRA (10. 5. 2017) 

Komické príbehy ľudí, ktorí sa spovedajú zo svojich nenaplnených túžob. 

Vstupné: 3 €

Predpredaj vstupeniek v pracovných dňoch (8.00 - 16.00) prevádzke Spišského divadla alebo pol hodiny pred predstavením v pokladnici. 
Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 3275, 417 3271, 0903 613 259 alebo e-mailom na  prevadzka(at)spisskedivadlo.sk

Termíny