12. 6. 2019 / 18:00 / N centrum, Letná 26 (3. posch., bývalá reštaurácia Na streche) 

Prednáška so slovenským horolezcom Slavom Drlíkom. 

Bližšie info na tel. č. 0903 801 248 

Termíny