od 23. 4. 2020 / www.osveta.sk

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na online prehliadku 48. ročníka regionálneho kola celoštátnej súťaže Amfo. 

Regionálna výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby ponúka 42 fotografií od 12 autorov z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica. Súťažné fotografie sú rozdelené do troch kategórií, podľa veku autorov. Každá kategória sa delila na štyri podskupiny – čiernobiela fotografia, farebná fotografia, multimediálna prezentácia, cykly a seriály.
Medzi fotografiami nájdete veľa tém a žánrov, najčastejšie sa objavuje krajina.

Bližšie info o výstave » »

Kontakt: 
Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, Spišská Nová Ves
tel. +421 53 442 5250, osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk