od 25. 3. 2021 / online výstava regionálneho kola celoštátnej súťaže AMFO 

Fotografická súťaž Amfo je každoročnou udalosťou pre neprofesionálnych fotografov z celého Slovenska. Táto súťaž je trojstupňová a ocenené diela postupujú z regionálneho cez krajské až na celoštátne kolo.
Do súťaže Amfo sa zapájajú neprofesionálni fotografi bez obmedzenia veku a súťažia rozdelení do troch vekových skupín – autori do 15 rokov, autori od 15 do 25 rokov a autori nad 25 rokov. Každá skupina má dve kategórie – čiernobiela a farebná fotografia. Špeciálnou skupinou je štvrtá skupina – bez rozlíšenia veku, ktorá ma dve kategórie – cykly a seriály, experiment.
Bližšie informácie o výstave »»

V online galérii si môžete pozrieť fotografie, ktoré boli prihlásené do regionálneho kola súťaže za okres Spišská Nová Ves a Gelnica. 

ONLINE VÝSTAVA »»