12. 6. - 15. 7. 2018 / Multicentrum  

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na výstavu prác krajského kola celoštátnej súťaže pre neprofesionálnych fotografov. 

V 46. ročníku mali možnosť tvorcovia fotografií súťažiť v troch kategóriách: v čiernobielej fotografii, vo farebnej fotografii a v kategórii multimediálnej prezentácie. Hlavnou myšlienkou súťaže je vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytváranie priestoru na rozvoj umeleckej činnosti. Do krajského kola súťaže Košického samosprávneho kraja postúpilo celkovo 153 priaznivcov fotografie, pričom ukázali svoj pohľad na svet cez hľadáčik fotoaparátu. 
Bližšie info » »

Vernisáž 12. 6. 2018 o 16:30. Vstup voľný.
Pred vernisážou sa uskutoční rozborový seminár, kde si budú môcť autori odkonzultovať aj tie fotografie, ktoré neprešli cez prísne oko odbornej poroty. 

Otvorené: pondelok - piatok 9:00 - 15:00 hod.

Kontakt: Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
Tel. 053/ 429 7546, e-mail: dana.rosova@gmail.com