6. 6. - 6. 7. 2019 / Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14

Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby.

V  47. ročníku mali možnosť tvorcovia fotografií súťažiť v štyroch kategóriách: v čiernobielej fotografii, vo farebnej fotografii, v multimediálnej prezentácii, cykloch a seriáloch. Hlavnou myšlienkou súťaže je vyhľadávanie talentovaných tvorcov a zároveň vytváranie priestoru na rozvoj umeleckej činnosti. Do krajského kola súťaže postúpilo celkovo 116 fotografií, pričom autori ukázali svoj pohľad na svet cez hľadáčik fotoaparátu.

Vernisáž: 6. 6. 2019 o 16:30 hod. Vstup voľný.

Pred vernisážou sa uskutoční rozborový seminár, kde si budú môcť autori odkonzultovať aj tie fotografie, ktoré neprešli cez prísne oko odbornej poroty. 

Bližšie informácie » »