Múzeum Spiša, Letná 50  

Výstava predstaví pôsobenie slávneho ateliéru a jeho históriu v našom regióne prostredníctvom pripomenutia a dokumentácie významnej osobnosti, ženy podnikateľky zo začiatku 20. storočia.

Akvizície boli realizované z pôvodného prostredia ateliéru od priamych potomkov rodín Matz a Hegenbart. Tematicky sa výstava venuje tímu zamestnancov toho ateliéru, na čele s Annou Matzovou, jeho majiteľkou. Za jej pôsobenia nastal rozkvet tejto firmy. Po roku 1906, teda po dokončení rekonštrukcie a prestavby budovy, v ktorej fotoateliér Matz a spol. sídlil, sa z neho stáva vyhľadávaná spoločnosť s veľkou prestížou. O jej kvalitnej práci svedčí aj bulletin s názvom Matz a spol. dvorný dodávateľ cisárskej a kráľovskej výsosti Františka Jozefa z roku 1911. Na výstave v Múzeu Spiša si návštevníci môžu pozrieť jeho originál, ako aj originál novo zreštaurovaného ateliérového plátna s množstvom dochovaných dobových a autentických zbierkových predmetov z fotoateliéru Matz. a spol.
Bližšie info o výstave » »

Vernisáž: 30. 10. 2019 o 16:00 hod.

Bližšie info: 053 442 3757 / lektorky@muzeumspisa.com / www.muzeumspisa.com 

Vstupné: 1 €