12. 2. 2018 o 19:00 v Dome kultúry Mier

Romantický valentínsky koncert skupiny THE BACKWARDS ponúka legendárne hity 60-tych rokov z tvorby slávnych chrobákov. Večer, ktorý vás dokonale naladí.

Vstupné: 16 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta: 053/446 3249, 429 9251
MKC – Dom kultúry Mier: 053/442 87 66
TIC – Letná 49: 053/442 8292, 053/429 8293 

Termíny