Verejnú zbierku Biela pastelka organizuje od roku 2002 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Počas devätnásťročnej histórie sa so zbierkou spojili osobnosti z oblasti umenia, kultúry či športu. S Bielou pastelkou dlhoročne spolupracoval herec a pesničkár Marián Geišberg, podporili ju i Marek Hamšík, Michal Handzuš, Matej Tóth či súčasná ambasádorka Adela Vinczeová. Pomyslené žezlo po M. Geišbergovi prevzal herec a moderátor Robo Roth.

Výnos verejnej zbierky Biela pastelka pomáha nevidiacim a slabozrakým:
• pri nácviku samostatnej chôdze bielou palicou
• pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
• kurzami práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
• pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
• špecializovaným sociálnym poradenstvom

Hlavným zbierkovým dňom je 18. 9. 2020. V uliciach slovenských miest a obcí budú tisícky dobrovoľníkov rozdávať spinky v tvare bielej pastelky (alebo drevené pastelky) darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým postihnutím ľahostajný. 

Ako identifikujete dobrovoľníkov zbierky Biela pastelka? 
Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Finančné prostriedky zbierajú do bielo-modrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom, na ktorej sa nachádza:
• názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
• názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2020
logo zbierky a číslo pokladničky
• informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2019-030715 a QR kód
• zbierkový tím sa tiež vie prezentovať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným ÚNSS 

Zbierkový predmet 
V uliciach vám môžu dobrovoľníci odovzdať spinku v tvare bielej pastelky alebo drevenú pastelku. 

Nevidiacich a slabozrakých môžete prostredníctvom zbierky podporiť: 
18. 9. 2020 v uliciach miest a obcí
zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach
• príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
• príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
• alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk

Aj vďaka vám sa mnohým ľuďom otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života... Ďakujeme!