CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • JUNILIÁDA - MDD 
  1. 6. 2017 (štvrtok) 
  od 15.30, areál pred CVČ Hutnícka, sídl. Západ l
  Súťažno-zábavné popoludnie: Zabávači z Fidorkova, spev, tanec, vystúpenia detí z CVČ, ZŠ Hutnícka, MŠ Stolárska, športové turnaje pre žiakov ZŠ, zábavno-športové aktivity pre deti a rodičov, predajné stánky s občerstvením, predajná výstava výrobkov žiakov ZŠ Hutnícka
  Vstup voľný. V prípade dažďa sa Juniliáda uskutoční 8. 6. 2017.
  Informácie: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová

 • DENNÉ LETNÉ TÁBORY
  Miesto: CVČ Hutnícka ul., sídlisko Západ l. 

  3. - 7. 7. 2017 (4 dni) / TVORIVO-KREATÍVNY
  Cena: 24 €/4 dni; 6 €/1 deň
  Vedúci/info: K. Bigošová - 0914 176 083, Bc. K. Štrauchová - 0904 306 520

  10. - 14. 7. 2017 (5 dní) / ŠPORTOVO-TURISTICKÝ 
  Cena:  30 €/5 dní; 6 €/1 deň
  Vedúci/info: Zuzana Košová - 0911 307 468, Mgr. Eva Fabianová - 0907 690 394

  V cene je zahrnuté: obed, pitný režim, vstupenky, animačný program pod vedením vychovávateľov
  Program: Možnosť výberu aktivít pre dieťa podľa záujmu * spoločenské aktivity (návšteva ZOO, Lanový park, DOI SNV, turistická vychádzka - Čingov, Košiarny briežok, spoločenské, vedomostné, zábavné súťaže a hry, tanec, spev, karaoke) * kreatívne tvorivé aktivity (výtvarná a pracovná výchova, výrobky z papiera - pexeso, ilustrácie, lepenie, výtvarné techniky - tempera, akvarel, suchý a mastný pastel, uhlík, tuš, kresba na asfalt) * pohybovo-športové aktivity (futbal, volejbal, florball, vybíjaná, trampolíny, fit lopty, kolobežky, motokáry, XBOX 360)
  Zmena programu vyhradená podľa počasia.
  Prihlášku si vyzdvihnite v CVČ osobne alebo na www.cvcadam.sk. Vyplnenú prihlášku doručte vedúcim tábora do 20. 6. 2017 z kapacitných a organizačných dôvodov.

  17. - 21. 7. 2017 / ZÁŽITKOVO-POZNÁVACÍ
  v Klube mladých, Zimná 48 / pre deti 7 - 11 rokov 
  Cena: 5 €/1 deň (celková cena vrátane dní výletov 29 €)
  * v dňoch výletov poplatok pre prihlásené deti 7 € (na 1 výlet)  * pre záujemcov len o dni výletov poplatok 10 € (na 1 výlet)
  Vedúci/ info: PhDr. Ľ. Šefčíková – 905 942 930, Mgr. Z. Hennelová - 0911 420 590
  PROGRAM: pondelok - dopravné ihrisko, kúpalisko, súťaž šípky * utorok - celodenný výlet do Tricklandie * streda - workshop v ZOO, súťaž bowling, papier. skladačky * štvrtok - celodenný výlet do Hasičského múzea v Martine * piatok – hľadanie pokladu na Košiarnom briežku, lezenie na lezeckej stene s horolezcami 

 • POBYTOVÝ LETNÝ TÁBOR
  31. 7. - 4. 8. 2017 alebo 7. - 11. 8. 2017
  Miesto: SCM Mraznica Hnilčík
  Cena:  75 €/dieťa. V cene: ubytovanie, strava, doprava, bazén.            
  Vedúci/info: Mgr. Zuzana Hennelová - 0911 420 590, Matej Farkalín - 0911 213 902
  Prihlášky: www.cvcadam.sk
  Program: zábavné hry a aktivity, tanec s XBOX 360, jazda na koni, floorbal, volejbal, futbal, elektronické šípky, tvorivé dielne, večerné programy, karneval, táborák, zážitková turistika, návšteva štôlne, deň s leteckými modelármi a i.