CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
  29. 11. 2017 (streda) ZŠ Lipová 13, SNV
  10. ročník, kategória C

 • TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
  30. 11. 2017 (štvrtok) Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, SNV
  8. ročník, kategória A, B

 • Informácie k olympiádam na www.olympiady.sk (prihlášky, metodické pokyny, organizačné pokyny, tlačivá...) 
  Koordinátorka olympiád: Mgr. Zuzana Hennelová, 0911 420 590

 • KORČUĽOVANIE S PRIMÁTOROM
  19. 11. 2017 (nedeľa) od 17:30 na Zimnom štadióne
  Korčuľovanie s primátorom, viceprimátorkou, prednostom OÚ a ďalšími osobnosťami nášho mesta. Okrem korčuľovania aj zábavné aktivity, súťaže. Vstup voľný. 

 • PRIPRAVUJEME:


  PRICHÁDZA ZIMA K NÁM

  5. 12. 2017 (utorok) od 16:00, 
  areál CVČ ADAM na Hutníckej ul., sídl. Západ I.
  PRIVÍTANIE ZIMY S PRÍCHODOM MIKULÁŠA SO SVOJOU DRUŽINOU
  13.00 – 18.00  Jarmok - stánky (perníky, občerstvenie)
  15.30 – 16.00  Vianočná nálada - program a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, ZUŠ
  16.00 – 18.00  Otvorenie * Príchod Mikuláša * Rozsvietenie stromčeka
  * Sladké mikulášske potešenie * Večerná vianočná rozprávka 
  Informácie: K. Bigošová - 0914 176 083, Bc. K. Štrauchová - 0904 306 520

   

  MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU V MŠ 
  6., 7., 8. 12. 2017 
  v dopoludňajších hodinách podľa harmonogramu pre prihlásené MŠ v čase od 9:00 – 12:00
  Záujem nahláste najneskôr do 24. 11. 2017 na tel. č. 0904 306 520, 0914 176 083
  Informácie: Bc. K. Štrauchová - 0904 306 520, K. Bigošová - 0914 176 083