CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook

 • VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ krajské majstrovstvá
  4. 4. 2019 / od 8:00 / Športová hala SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • MIXVOLEJBAL školských pracovníkov 
  5. 4. 2019 / 12:00 – 18:00 / Športová hala SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - kategórie: Z6, Z7, Z8 
  9. 4. 2019
  / od 8:00 / zasadačka Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1, SNV
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategória E: botanika, zoológia, geológia
  16. 4. 2019 / od 8:00 / ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • VYBÍJANÁ – okresné majstrovstvá žiačok ZŠ 
  17. 4. 2019 / od 8:00 / ZŠ Z. Nejedlého 2, SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • ATLETIKA SŠ – okresné kolo
  24. 4. 2019 / od 7:30 / ZŠ Lipová 13, SNV
  Informácie: Zuzana Košová

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - kategória D
  25. 4. 2019 / od 8:00 / ZŠ Ing. Kožucha 11, SNV
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • SLÁVIK SLOVENSKA 2019 – obvodné kolo pre ZŠ okolia
  29. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
  25. 4. 2019 / od 9:00 – prezentácia, od 9:30 – súťaž / ZUŠ J. Fabiniho 1, SNV
  Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

 • SLÁVIK SLOVENSKA 2019 – obvodné kolo pre ZŠ mesta
  29. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
  26. 4. 2019 / od 9:00 – prezentácia, od 9:30 – súťaž / ZUŠ J. Fabiniho 1, SNV
  Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

 • NA BICYKLI BEZPEČNE – okresné kolo v dopravno-bezpečnostnej súťaži
  kategória: 10 – 12 rokov ZŠ
  30. 4. 2019 / od 8:30 – prezentácia / detské dopravné ihrisko, Ing. O. Kožucha 7, SNV 
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • MINIFUTBAL ZŠ McDonalds Cup – okresné kolo 
  ZŠ Z. Nejedlého SNV

  Informácie: Mgr. Miloš Pitko

Od 10. 4. 2019 spustenie prevádzky na detskom dopravnom ihrisku - podľa harmonogramu pre materské, základné školy a školské kluby
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová