CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  
  kategória Z6, Z7, Z8
  4. 4. 2017 od 8.00, zasadačka MsÚ  
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
  kategória D
  24. 4. 2017 od 8.00, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV   
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová 

 • FUTBAL CHLAPCOV SŠ
  okresné kolo
  12. 4. 2017, Futbalový štadión SNV
  Informácie: Zuzana Košová

 • ATLETIKA CHLAPCOV A DIEVČAT SŠ
  okresné kolo 
  25. 4. 2017, ZŠ Lipová ul. SNV
  Informácie: Zuzana Košová 

 • VOLEJBAL DIEVČAT SŠ
  krajské kolo 
  27. 4. 2017, Športová hala SNV
  Informácie: Zuzana Košová 

 • SLÁVIK SLOVENSKA 2017
  25. 4. 2017 od 9.00, ZUŠ Fabinyho ul. SNV 
  obvodné kolo celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne pre ZŠ okolie
 • SLÁVIK SLOVENSKA 2017
  26. 4. 2017 od 9.00, ZUŠ Fabinyho ul. SNV
  obvodné kolo celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii ľudovej piesne pre ZŠ mesta

  Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová