CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • BASKETBAL ŽIAKOV ZŠ  
  okresné majstrovstvá
  4. 12. 2018 / od 8:00 / ZŠ Nad Medzou

 • BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ  
  okresné majstrovstvá
  5. 12. 2018 / od 8:00 / ZŠ Nad Medzou

 • BOWLINGOVÝ TURNAJ ŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKOV
  7. 12. 2018 / od 15:00 / Bowling centrum Laguna

 • VOLEJBAL - Vianočný volejbalový turnaj žiačok ZŠ
  19. 12. 2018 / od 8:00 / ZŠ Hutnícka
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová
 • PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
  6. 12. 2018 / od 16:00 / areál CVČ Adam, Hutnícka 17, sídl. Západ I 
  Privítanie zimy s príchodom Mikuláša so svojou družinou
  13:00 - 18:00 jarmok (perníky, občerstvenie)
  15:30 - 16:00 vianočná nálada, program a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ
  16:00 - 18:00 otvorenie, Príchod Mikuláša, rozsvietenie stromčeka, sladké Mikulášske potešenie, večerná vianočná rozprávka 
  Informácie: Klaudia Bigošová - 0914 176 083, Bc. Katarína Štrauchová - 0904 306 520

 • MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU V MŠ  
  4. 12. / 5. 12. / 7. 12. 2018
  Ponúkame pre deti MŠ návštevu Mikuláša so svojou družinou v dopoludňajších hodinách v dňoch 4., 5. a 7. decembra 2018 v čase 9:00 – 12:00. 
  Ak máte o návštevu vo vašej MŠ záujem, objednajte sa telefonicky do 23. 11. 2018.
  Informácie: Bc. Katarína Štrauchová - 0904 306 520