CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  
  12. 2. 2019 / ZŠ Ing. O. Kožucha 11
  Kategória C

 • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
  14. 2. 2019 / ZŠ Lipová 13
  Kategórie: C, D, E, F
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
 • JARNÝ DENNÝ TÁBOR
  18. – 22. 2. 2019 / Klub mladých Zimná 48
  Program tábora: tvorivé dielne, hry a súťaže, bowling, elektr. šípky, stavanie snehuliakov, sánkovačka... 
  Pre deti vo veku 6-10 rokov. Cena: 6 €/deň. 
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová (0911 420 590), Mgr. Matej Farkalín (0911 213 902)      

 • 14. PLES CVČ a MKC
  19. 2. 2019 od 17:00 / koncertná sieň Reduty
  Predaj vstupeniek v CVČ od 14. 1. 2019
  Informácia: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

 • Marec 2019
  KARNEVAL NA ĽADE
  5. 3. 2019 / 13:30 – 16:00 / Zimný štadión
  Súťaž pre deti mesta a okolia MŠ, ZŠ, SŠ a rodičov. Odporúčame uskutočniť školské kolá do 4. 3. 2019, aby sa masky zúčastnili na mestskom karnevale. 
  Hodnotia sa hlavne vlastnoručne vyrobené masky, nápaditosť, fantázia.
  Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová