CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU – 29. ročník
  16. 1. 2019 / ZŠ Komenského 2        
  Kategórie: 1A, 1B
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU – 29. ročník
  17. 1. 2019 / ZŠ sv. Cyrila a Metoda,  Markušovská cesta 8
  Kategórie: 1A, 1B
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA – 68. ročník
  30. 1. 2019 / zasadačka MsÚ, Štefánikovo nám. 1
  Kategórie: Z5, Z9
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PRIPRAVUJEME: 

 • Január 2019
  BASKETBAL  DIEVČAT a CHLAPCOV SŠokresné kolo
  Informácie: Zuzana Košová

 • Február 2019
  14. PLES CVČ a MKC
  19. 2. 2019 od 17:00 / koncertná sieň Reduty
  Predaj vstupeniek v CVČ od 14. 1. 2019
  Informácia: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

 • Marec 2019
  KARNEVAL NA ĽADE
  5. 3. 2019 / 13:30 – 16:00 / Zimný štadión
  Súťaž pre deti mesta a okolia MŠ, ZŠ, SŠ a rodičov. Odporúčame uskutočniť školské kolá do 4. 3. 2019, aby sa masky zúčastnili na mestskom karnevale.
  Hodnotia sa hlavne vlastnoručne vyrobené masky, nápaditosť, fantázia.
  Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová