CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • NA BICYKLI BEZPEČNE 
  3. 5. 2018 /od 8:00 / detské dopravné ihrisko
  Okresná dopravná súťaž pre žiakov ZŠ okresu, kategória 10-12 r.
  Informácie: Mgr. Hennelová

 • MC DONALD CUP – MINIFUTBAL  
  4. 5. 2018  / od 8:00  / ZŠ Z. Nejedlého 
  Okresné majstrovstvá  žiakov ZŠ
  Informácie: Mgr. Pitko

 • SLÁVIK  SLOVENSKA 2018  
  16. 5. 2018 / od 9:00 / koncertná sieň Reduty
  Okresné kolo 28. ročníka celoslovenskej súťaže v interpretácii ľudovej piesne
  9:00 - prezentácia súťažiacich / 9:30 - otvorenie, súťaž v speve v kategóriách
  Pozývame širokú verejnosť povzbudiť súťažiacich okresného kola. Vstup voľný.
  Informácie: Bc. Štrauchová, Bigošová

 • VOLEJBAL žiačok ZŠ – krajské majstrovstvá
  22. 5. 2018 / od 8:00 / športová hala
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • FLORBAL žiačok ZŠ – majstrovstvá Slovenska
  24. 5. 2018 / od 12:00 / športová hala
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • FLORBAL žiačok ZŠ – majstrovstvá Slovenska
  25. 5. 2018 / od 8:00 / športová hala
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • JUNILIÁDA – MDD
  31. 5. 2018 / 14:00-17.00 / areál pred CVČ Hutnícka, sídlisko Západ l. 
  Súťažno-zábavné popoludnie 
  od 14:00 - športový turnaj vo futbale pre žiakov ZŠ, predajné stánky (občerstvenie...), maľovanie na tvár / od 15:00 - zábavné a športové aktivity pre deti a rodičov + prekvapenie / od 15:30 – vystúpenia detí MŠ Stolárska, ZŠ Hutnícka a CVČ + ukážky z činnosti CVČ. Vstup voľný.
  Informácie: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová

 • ATLETIKA
  od 8:00 / ZŠ Lipová
  Okresné majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • MALÝ FUTBAL 
  od 8:00 / futbalový štadión
  Krajské majstrovstvá žiakov ZŠ
  Informácie: Mgr. Miloš Pitko

PONUKA NA LETNÉ PRÁZDNINY 

POBYTOVÉ TÁBORY:

 • POBYTOVÝ RELAXAČNO – TURISTICKÝ TÁBOR (7 -15 rokov)
  2. - 6. 7. 2018 / Tatranská Lomnica
   (ubytovanie pod Lomnickým štítom)
  75 € /pobyt (5 dní): ubytovanie, celodenná strava, celodenný program, výlet Tricklandia Starý Smokovec
  Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520, Klaudia Bigošová – 0914 176 083, Zuzana Košová – 0911 307 468
  Váš záujem nahláste do 12. 5. 2018 na uvedených tel. číslach

 • POBYTOVÝ OLYMPIJSKÝ LETNÝ TÁBOR (7-15 rokov)
  16. - 20. 7. 2018 / Rekreačno športové stredisko SKI Centrum Mraznica Hnilčík
  75 € /pobyt (5 dní): ubytovanie v 2 – 3-posteľových izbách, plná penzia, strava 5 x denne, pitný režim, doprava zo SNV a späť, ceny do súťaží, bazén
  Zuzana Hennelová – 0911 420 590, Matej Farkalín – 0911 213 902
  Váš záujem nahláste do 12. 5. 2018 na uvedených tel. číslach 

 • POBYTOVÝ PRÁZDNINOVÝ ŠPORTOVÝ TÁBOR (9-12 rokov)
  6. - 10. 8. 2018 / Rekreačné stredisko Porač park
  110 € /pobyt (5 dní): ubytovanie, plná penzia, celodenný program, pedagogický dozor, zdravotník, pitný režim, bazén,  telocvičňa, lezecká stena, doprava, ceny, diskotéka, bowling...
  Mgr. Eva Fabianová – 0907 690 394, Mgr. Roman Štrauch – 0904 019 131
  Váš záujem nahláste do 7. 6. 2018 na uvedených tel. číslach

DENNÉ TÁBORY: 

 • Denný ZÁŽITKOVO-POZNÁVACÍ TÁBOR (7-12 rokov) 
  9. - 13. 7. 2018 / 7:30 - 15:30 / Klub mladých, Zimná 48 SNV
  30 € / na 1 deň 6 € (strava, pitný režim, ceny do súťaží, vstupné, výlety)
  Zuzana Hennelová – 0911 420 590, Matej Farkalín – 0911 213 902

 • Denný TVORIVO-KREATÍVNY TÁBOR (7-10 rokov) 
  23. - 27. 7. 2018 / 7:00 - 16:00 / CVČ Hutnícka SNV a okolie
  30 € / na 1 deň 6 € (strava, pitný režim, ceny do súťaží, vstupné, výlety)
  Klaudia Bigošová – 0914 176 083, Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520

 • Denný ŠPORTOVO-TURISTICKÝ TÁBOR (9-12 rokov) 
  30. 7. - 3. 8. 2018 / 7:30 - 15:30 / CVČ  Hutnícka SNV a okolie
  30 € / na 1 deň 6 € (strava, pitný režim, ceny do súťaží, vstupné, výlety)
  Mgr. Eva Fabianová – 0907 690 394, Zuzana Košová – 0911 307 468

 • Denný ŠPORTOVO-TURISTICKÝ TÁBOR (9-12 rokov)
  13. - 17. 8. 2018 / 7:30 - 15:30 / CVČ  Hutnícka SNV a okolie
  30 € / na 1 deň 6 € (strava, pitný režim, ceny do súťaží, vstupné, výlety)
  Mgr. Miloš Pitko – 0907 958 082, Mgr. Titus Benko

 • Denný ŠPORTOVO-TURISTICKÝ TÁBOR (9-12 rokov)
  20. - 24. 8. 2018 / 7:30 - 15:30 / CVČ  Hutnícka SNV a okolie
  30 € / na 1 deň 6 € (strava, pitný režim, ceny do súťaží, vstupné, výlety)
  Mgr. Miloš Pitko – 0907 958 082, Mgr. Titus Benko