CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook

 • PYTAGORIÁDA 
  kategória P3, P4, P5
  38. ročník
  14. 3. 2017, ZŠ Nejedlého SNV 
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová 

 • PYTAGORIÁDA 
  kategória P6, P7, P8
  38. ročník
  15. 3. 2017, ZŠ Levočská SNV
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
  kategória E (botanika, zoológia, geológia)
  51. ročník
  15. 3. 2017 
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • VOLEJBAL CH a D SŠ
  okresné majstrovstvá - chlapci
  1. 3. 2017, telocvičňa SOŠ Ekonomická SNV
  Informácie: Zuzana Košová

 • VOLEJBAL CH a D SŠ
  okresné majstrovstvá - dievčatá
  2. 3. 2017, telocvičňa SOŠ Ekonomická SNV
  Informácie: Zuzana Košová 

 • HÁDZANÁ CH a D SŠ
  okresné majstrovstvá - chlapci 
  28. 3. 2017, Športová hala SNV
  Informácie: Zuzana Košová

 • HÁDZANÁ CH a D SŠ
  okresné majstrovstvá - dievčatá  
  29. 3. 2017, Fit House SNV
  Informácie: Zuzana Košová

 • BASKETBAL ŽIAKOV ZŠ 
  krajské majstrovstvá - dievčatá  
  14. 3. 2017 od 9.00, Športová hala SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová 

 • BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ 
  krajské majstrovstvá - dievčatá  
  16. 3. 2017 od 9.00, Športová hala SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová 

 • GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ŽIAKOV ZŠ 
  22.-23. 3. 2017, ZŠ Komenského SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová 

 • VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ 
  krajské majstrovstvá  
  30. 3. 2017 od 9.00, Športová hala SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová 

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
  okresné kolo
  23. 3. 2017 od 8.00, ZŠ Nad Medzou SNV
  Informácie: Mgr. Miloš Pitko

 • FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
  okresné kolo 
  18. 3. 2017 od 8.00, MsÚ SNV, veľká zasadačka
  Informácie: Mgr. Miloš Pitko

 • SLÁVIK SLOVENSKA 2017
  školské kolá sa majú uskutočniť do 20. 4. 2017 
  propozície na stiahnutie: www.cvcadam.sk

 • PLES CVČ a MKC 
  4. 3. 2017 o 17.00, koncertná sieň Reduty

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY CVČ:

 • PRÁZDNINOVÁ LYŽOVAČKA
  6. a 7. 3. 2017 od 9.00 do 14.00, Ski Brodok
  5 € /deň (v cene skipas, doprava) 
  Informácie: Mgr. Miloš Pitko 0907 958 082

 • DENNÝ JARNÝ TÁBOR
  6. - 10. 3. 2017 od 7.30 do 16.00, CVČ Hutnícka ul. 
  4 € /deň (v cene obed, vstupné, ceny na súťaže)
  vychádzky, športové aktivity, spoločenské hry 
  Informácie: Zuzana Košová

 • DENNÝ JARNÝ TÁBOR
  6. - 10. 3. 2017 od 7.30 do 16.00, Klub mladých (Zimná 48)
  4 € /deň (v cene obed, vstupné, ceny na súťaže) 
  vychádzky, športové aktivity, spoločenské hry, korčuľovanie, plaváreň 
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová, Mgr. Matej Farkalín