CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • KARNEVAL NA ĽADE
  5. 3. 2019 / 13:30 – 16:00 / Zimný štadión
  Súťaž pre deti mesta a okolia MŠ, ZŠ, SŠ a rodičov. 
  Hodnotia sa hlavne vlastnoručne vyrobené masky, nápaditosť, fantázia.
  Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

 • VOLEJBAL ŽIAČOK  - okresné kolo
  1. 3. 2019 / telocvične SŠ mesta
  Informácie: Zuzana Košová

 • GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ - okresné kolo
  11. - 12. 3. 2019 / od 9:00 / ZŠ Komenského
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
  13. 3. 2019 / od 8:00 / ZŠ Komenského
  Informácie: Mgr. Miloš Pitko

 • VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ - okresné kolo
  19. 3. 2019 / od 8:00 / ZŠ Z. Nejedlého
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • VOLEJBAL ŽIAKOV ZŠ - okresné kolo
  21. 3. 2019 / od 8:00 / ZŠ Nejedlého
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • HÁDZANÁ CHLAPCOV A ŽIAČOK SŠ – okresné kolo
  21. 3. 2019 / od 8:00 / Športová hala SNV
  Informácie: Zuzana Košová

 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA  
  22. 3. 2019 / od 8:00 
  Informácie: Mgr. Miloš Pitko

 • 40. PYTAGORIÁDA - kategória P3, P4, P5 
  26. 3. 2019 / ZŠ Z. Nejedlého
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • 40. PYTAGORIÁDA - kategória P6, P7, P8 
  27. 3. 2019 / ZŠ Levočská
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • FLORBAL ŽIAČOK SŠ - krajské kolo
  28. 3. 2019 
  Informácie: Zuzana Košová

 • FUTBAL ŽIAKOV SŠ - okresné kolo
  29. 3. 2019 
  Informácie: Zuzana Košová