CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook

 • STOLNÝ TENIS žiakov a žiačok SŠ – okresné kolo
  6. a 7. 11. 2019 / od 8:00 / ZŠ Lipová
  Informácie: Zuzana Košová

 • BEDMINTON žiakov ZŠ – okresné majstrovstvá
  12. 11. 2019 / od 8:00 / ZŠ Komenského Smižany
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • BEDMINTON žiačok ZŠ – okresné majstrovstvá
  13. 11. 2019 / od 8:00 / ZŠ Komenského Smižany
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • FUTSAL žiakov SŠ – okresné kolo  
  21. 11. 2019 / Športová hala SNV
  Informácie: Zuzana Košová

 • STOLNÝ TENIS žiakov ZŠ – krajské majstrovstvá
  21. 11. 2019 / od 8:00 / ZŠ Komenského SNV
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • STOLNÝ TENIS žiačok ZŠ
  22. 11. 2019 / od 8:00 / ZŠ Komenského Sp. Vlachy
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – 12. ročník, kategória C 
  27. 11. 2019 / ZŠ Lipová
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • Technická olympiáda – 10. ročník, kategórie A, B  
  28. 11. 2019 / Technická akadémia
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

 • FLORBAL žiačok ZŠ - krajské majstrovstvá
  28. 11. 2019 / 8:00 - 15:00 / Športová hala
  Informácie: Mgr. Eva Fabianová

PRIPRAVUJEME:

 • DEŇ ŠTUDENTSTVA - MIX VOLEJBAL žiakov SŠ
  15. 11. 2019 
  Informácie: Zuzana Košová