CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ADAM
Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 
Tel.: 053/ 442 37 58  
E-mail: cvcsnv@azet.sk 
Web: www.cvcadam.skFacebook 

KLUB MLADÝCH 
Zimná 48, Spišská Nová Ves 
Tel.: 0911 213 902 
E-mail: klubmladych@gmail.com   
Facebook 

 • STOLNÝ TENIS CHLAPCOV SŠ
  okresné kolo súťaže 
  7. 11. 2018 /od 8:00 / ZŠ Lipová

 • STOLNÝ TENIS DIEVČAT SŠ 
  okresné kolo súťaže 
  8. 11. 2018 /od 8:00 / ZŠ Lipová

 • MIX VOLEJBAL
  pri príležitosti Dňa študentstva
  16. 11. 2018

 • FUTSAL CHLAPCOV SŠ 
  30. 11. 2018 / Športová hala
  Informácie: Zuzana Košová

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry  
  11. ročník, kategória C
  28. 11. 2018 / od 9:00 / ZŠ Lipová  

 • Technická olympiáda 
  9. ročník, kategória A, B 
  29. 11. 2018 / od 9:00 / Technická akadémia
  Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PRIPRAVUJEME: 

 • PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
  6. 12. 2018 / od 16:00 / areál CVČ Adam, Hutnícka 17, sídl. Západ I
  Privítanie zimy s príchodom Mikuláša so svojou družinou
  13:00 - 18:00 jarmok (perníky, občerstvenie)
  15:30 - 16:00 vianočná nálada, program a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ
  16:00 - 18:00 otvorenie, Príchod Mikuláša, rozsvietenie stromčeka, sladké Mikulášske potešenie, večerná vianočná rozprávka
  Informácie: Klaudia Bigošová - 0914 176 083, Bc. Katarína Štrauchová - 0904 306 520

 • MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU V MŠ  
  4. 12. / 5. 12. / 7. 12. 2018
  Ponúkame pre deti MŠ návštevu Mikuláša so svojou družinou v dopoludňajších hodinách v dňoch 4., 5. a 7. decembra 2018 v čase 9:00 – 12:00.
  Ak máte o návštevu vo vašej MŠ záujem, objednajte sa telefonicky do 23. 11. 2018.
  Informácie: Bc. Katarína Štrauchová - 0904 306 520.