15. 4. 2018 / 17:00 / koncertná sála Reduty 

Program: 

17:00 - 18:00   I. časť koncertu + videoprojekcia
18:00 - 18:20   prestávka
18:20 - 19:20   II. časť koncertu + videoprojekcia
Súčasť koncertu: výstava fotografií, predaj CD a DVD

Vstupné: 10 €
Predaj vstupeniek: MKC - Reduta 053/446 3249, 429 9251; TIC - Letná 49, 053/442 8292 

Termíny