ČO SI KÚPIŤ NA DOMA Z LEKÁRNE:
- Oxymeter na meranie hladinu kyslíka v krvi (saturácia)
   Merať na viacerých prstoch, opakovane a v pokoji. Pozor, môže vykazovať zlé meranie pri dlhých nechtoch, pri laku na nechty a slabých bater­kách.
- Tlakomer - vždy si urobte 3 merania a z 2. a 3. urobte priemer.
- Teplomer
- Vitamíny - denné dávky po konzul­tácii s lekárom
Po jedle:
Vitamín C / 2 g u infiko­vaného (rozdelené do 2 - 3 dávok), ako prevencia 1 g (rozdelené do 2 dávok)
Vitamín D / 1 000 IU
Zi­nok / 15 - 25 mg - 1x denne

DOMÁCA LIEČBA, LIEKY DOSTUPNÉ Z LEKÁRNE:
- V maximálnej miere dodržujte karanténu.
- Psychika je dôležitá (tre­ba sa upokojiť).
- Pri bolesti hrdla podávať kvapky/tabletky na bolesť hrdla.
- Pri miernom kašli kvapky alebo sirup na vykašliavanie.
- Pri nádche sprej do nosa, pri teplote Paralen/Acylpyrin a iné...
- Pozor, dôležité je piť veľmi veľa tekutín a konzumovať ľahkú stravu.
- Potrebné sú vitamíny a podpora imunity. 
Všetky voľne dostupné lieky vždy len po kon­zultácii s lekárnikom alebo lekárom.

KEDY URČITE KONTAKTOVAŤ LEKÁRA:
- teplota nad 38 °C trvá viac ako 3 dni
- pri boles­ti na hrudníku pri kašli
- zhoršujúce sa dýchanie
- keď začnete menej prijí­mať stravu a tekutiny, keď začnete menej močiť
- keď vám nezaberajú lieky z lekárne

KEDY VOLAŤ 112:
- keď máte pri bežných aktivitách nedostatok vzduchu (telefonovanie, cesta na WC)
- pri tlaku na hrudi
- keď vykašliavate krv, máte modré pery, ste bledý
- keď oxymeter opakova­ne ukazuje hodnotu pod 92 % (ráno hneď po pre­budení môže byť saturá­cia nižšia, preto merať s časovým odstupom a po rozdýchaní)

ČO ROBIŤ PO LIEČBE:
- pri ukončení karantény/PN treba lekárovi pove­dať všetky pretrvávajúce príznaky (kašeľ, slabosť, a pod.)
- vždy podľa priebehu (ťažký, stredný) choroby a po dohode s lekárom sa určí rekonvalenscencia
U rizikových (najmä príznakových) paci­entov (viaceré ocho­renia súčasne, obezi­ta, sklon k zvýšenej zrážanlivosti krvi a ďalšie) je vhodné po konzultácii s ošetruj­úcim lekárom urobiť rozbor krvi (parame­tre zrážania a iné).

DÔLEŽITÉ ZÁSADY:
Vždy si píšte poznámky o zdravotnom stave pre lekára a RZP:
- teplota (2x denne)
- saturácia (2 - 3x denne) – meranie oxymetrom
- tlak a pulz (2x denne)
Majte pripravený zoznam liekov, ktoré uží­vate (aj voľnopredajných).

DUŠEVNÁ POHODA
- nebáť sa rozprávať o pro­blémoch s rodinou
- stále vetranie a dýchanie čers­tvého vzduchu cez okno, na balkóne
- v rámci rodiny stála kontrola starších, komu­nikácia a pomoc

Pripravené v spolupráci s MUDr. Adrianou Šimkovou, PhD., hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo
zdroje obr.: https://www.freepik.com/vectors/heart macrovector, vector_corp vector_corp