Testovanie na COVID-19 v Sp. Novej Vsi

V spišskonovoveskej nemocnici naďalej prebieha odber vzoriek pre PCR vyšetrenie ochorenia Covid-19. Nemocnica je však len realizátorom odberu pre pacienta, požiadavky pre odber organizuje naďalej Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Testovanie už aktuálne prebieha každý pracovný deň pondelok - piatok v dopoludňajších hodinách aj s navýšením dennej kapacity odberového miesta. Potrebu navýšenia môže vedenie nemocnice vždy naďalej realizovať na požiadanie NCZI, ktoré odbery organizuje. Nemocnica je pripravená kedykoľvek navýšiť počet odberových dní i predĺžiť prevádzku mobilného odberového miesta podľa potreby regiónu. Riadi sa pri tom požiadavkou NCZI. 

Na mobilnom odberovom mieste v Spišskej Novej Vsi je možné realizovať odber iba u:

 • pacienta, ktorý má pridelený platný COVID-PASS, teda cez aplikáciu NCZI na stránke korona.gov.sk, formulár môže vypísať pacient, praktický lekár, prípadne môže Covid-19-pass prideliť Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
 • samoplatcu, ktorý využije platný formulár na stránke spoločnosti Alpha medical - lab.online,
 • priamo na mieste jedine v prípade tzv. „osobitého zreteľa”, to znamená pacient s evidentnými známkami ochorenia Covid-19, ktorý nemá prístup k praktickému lekárovi. Cieľom takejto možnosti je zabezpečiť prístup k vyšetreniu pre pacientov, ktorí by mohli byť šíriteľmi ochorenia, avšak nemajú možnosť kontaktovať praktického lekára (napr. bezdomovci).

Vzorky samoplatcov sú organizované a vyšetrované prostredníctvom spoločnosti Alpha medical. Nemocnica je opätovne výlučne realizátorom odberov. Všetky informácie prehľadne poskytuje spoločnosť Alpha medical na stránke lab.onlineCena testu pre samoplatcu je aktuálne 49 eur.

MUDr. Martin Šimo, MBA, námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi

                                                        **********

Pribudlo ďalšie mobilné odberové miesto na antigénové testy

V Spišskej Novej Vsi sú už zriadené tri miesta na bezplatné mobilné odbery - antigénové testy pre obyvateľov SR. Trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi nie je podmienkou.

1. mobilné odberné miesto: PRI VSTUPE NA LETNÉ KÚPALISKO, Za Hornádom 13, Spišská Nová Ves

Otváracie hodiny: Pracovné dni a soboty:

 • 9.00 - 13.00 (posledný odber o 12.30)
 • 13.00 - 14.00 prestávka
 • 14.00 - 18.00 (posledný odber o 17.30)
 • Počas nedieľ a štátnych sviatkov sa odbery NEVYKONÁVAJÚ.

Toto mobilné odberové miesto na antigénové testy funguje najmä vďaka pomoci Slovenského Červeného kríža, Územného spolku Spišská Nová Ves.

**************************************************************

2. odberové miesto: NEMOCNICA SVET ZDRAVIA (NsP) Spišská Nová Ves
Nachádza sa v priestoroch mobilného odberového miesta - PCR, vstup sprava od tenisových kurtov

 • Otváracie hodiny: Pracovné dni: 7.00 - 15.00 hod.

**************************************************************

3. mobilné odberné miesto: Budova Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Ul. A. Mickiewicza 6.
Tu sa môžete na test aj vopred objednať na t. č. 0948 165 344.

Otváracie hodiny:
Pondelok: 13.00 - 15.30
Streda: 13.00 - 15.30
Piatok: 13.00 - 15.30
Denná kapacita je cca 30 odberov.

**************************************************************

Zoznam odberných miest na antigénové testovanie na území SR >>>

Zoznam odberných miest na antigénové testovanie zriadených na RÚVZ SR >>>

**************************************************************

Štát dôsledne monitoruje situáciu v súvislosti s koronavírusom. V praxi sú nastavené opatrenia a všetky zložky navzájom bezodkladne spolupracujú. 

Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu monitorujú a bezodkladne informujú občanov prostredníctvom médií, sociálnych sietí a svojich domovských webových portáloch.


 

AKTUALITY * VŠETKY POTREBNÉ INFORMÁCIE  

 

AKTUALITY o koronavíruse Z INÝCH WEBOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY

 


DÔLEŽITÉ ODPORÚČANIA

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 (koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

 • výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,

 • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,

 • následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

 • v prípade, že máte akékoľvek otázky, kontaktujte odborníkov na nižšie uvedených kontaktoch.

Odborníci sú Vám k dispozícii. MZ SR zriadilo infolinky funkčné 24 hodín denne, 7 dní v týždni. K dispozícii je aj e-mailový kontakt.

 

KONTAKTY PRÍSTUPNÉ PRE VEREJNOSŤ

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682
e-mail: novykoronavirus(at)uvzsr.sk

Regionálny úrad verej. zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad ver. zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Zdroj: MZ SR

 

INFORMAČNÉ LETÁKY

Zdroj: ÚVZ SR

         INFOLINKA KORONA VÍRUS V ČASE OD 7.30 - 19.00 H:

                                      +421 910 118 266

             ĎALŠIE TELEFÓNNE KONTAKTY RÚVZ V SP. N. VSI:
                  
                    +421 903 639 070           +421 53 417 02 11

------------------------------------------------------------------------------------------