21. 3. 2017 o 9.00 v Multicentre 

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Sp. Novej Vsi organizuje regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre „Čo vieš o hviezdach?“. 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre, zaoberajúce sa vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav pretavia do troch nezávislých častí:
1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
3. Ústne kolo

Víťazi z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať 25., 26. a 27. apríla 2017 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach.

Termíny