14. 3. 2018 / 8:30 / Multicentrum (Nábrežie Hornádu 14 SNV) 

Regionálne kolo postupovej vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ v oblasti astronómie.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Spišskej Novej Vsi organizuje každoročne regionálne kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže o vesmíre s názvom „Čo vieš o hviezdach?“. Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu zo základných a stredných škôl v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii. Súťažiť budú jednotlivci v troch kategóriách. Svoje poznatky o vesmíre, zaoberajúce sa  vývojom, stavbou, rozložením, pohybom a vzájomnými interakciami vesmírnych telies a ich sústav pretavia do troch nezávislých častí. Víťazi z regionálneho kola postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať 24., 25. a 26. apríla 2018 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. 

Vstup voľný.

Termíny