5. 1. 2019 / 11:00 / Letisko 

Mesto Spišská Nová Ves, Centrum voľného času Adam a Cyklo Špak vás pozývajú na cyklistické preteky pod záštitou primátora mesta Pavla Bečarika. 

Propozície tu >>

Prezentácia 11:00 - 11:45 / štart o 12:00 

Kategórie ................................ počet okruhov
deti a mládež do 15 rokov ....... 1
mládež 15 – 18 rokov ............. 3
ženy do 40 rokov .................... 3
ženy nad 40 rokov .................. 3
muži do 40 rokov .................... 5
muži do 60 rokov .................... 4
muži nad 60 rokov ................... 3
Vek sa posudzuje ku dňu konania podujatia (k 5. 1. 2019), dĺžka jedného okruhu je cca 4 km. 

Štartovné: 5 €

Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo upraviť počet okruhov. Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií bude hneď po skončení súťaže.
Občerstvenie: zabezpečí organizátor (nápoj, kapustnica) 

Prihlasovací formulár je online na www.cvcadam.sk

Termíny