Mesto Spišská Nová Ves
pozýva obyvateľov mesta
na jarné upratovanie

DEŇ ZEME – UPRACME SI MESTO
KEDY: SOBOTA 24. 4. 2021 O 8.00 h

KDE: NA JEDNOTLIVÝCH SÍDLISKÁCH (každý v blízkosti svojho bydliska)
a VO VYBRANÝCH PROBLÉMOVÝCH LOKALITÁCH, kde budú pristavené kontajnery na odpad

Všetkým účastníkom budú k dispozícii pracovné rukavice, vrecia na odpad, príp. hrable.

ZÁUJEMCOV, PROSÍME, PRE UĽAHČENIE ORGANIZÁCIE REGISTROVAŤ SA na adrese: https://forms.gle/euxc9vrTkRSu4cHb8  do 22. 4. 2021.

Pri registrácii je potrebné uviesť lokalitu, kde sa chcete zapojiť do upratovania.
VÝDAJNÉ MIESTA PRACOVNÝCH RUKAVÍC, VRIEC NA ODPAD, PRÍPADNE HRABLÍ:
• Centrum mesta a sídl. Východ: Radnica, Radničné námestie 7

Sídlisko gen. Svobodu – Tarča: Budova MEPOSu, Topoľová 19 (vchod oproti detským jasliam „Slniečko“)

Sídl. Mier: Stredisko aktivačných pracovníkov, Šafárikovo námestie 6 (vchod od Tr. 1. mája)

Sídl. Západ: areál Centra voľného času, Hutnícka 18

Novoveská Huta: pred pohostinstvom Poľovník

Ferčekovce: detské ihrisko na Inoveckej ulici

Amfiteáter Madaras park: vchod z Tepličskej cesty

Garáže pri židovskom cintoríne: Cintorínska ul.