28. 1. 2019 / 19:00 / Dom kultúry Mier

KONCERT SA Z PÔVODNÉHO DÁTUMU 11. 12. 2018 PRESUNUL KVÔLI CHOROBE SPEVÁKA

Jeden zo série koncertov TEATRO SET sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. Veľa hudby  s vtipným doprovodom moderátora, ktorý spolu s KULYM komunikuje s publikom. Divák bude mať možnosť žiadať zahratie konkrétnej skladby a dokonca s venovaním. Jednoducho „divák nič nemusí, ale môže všetko...“

Vstupné: 18 €

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
MKC – Reduta: 053/446 3249, 429 9251 
MKC – Dom kultúry Mier: 053/442 8766 
TIC – Letná 49: 053/442 8292 
Ticketportal »»

Termíny