3. 10. - 3. 11. 2019 / 10:00 / Spišské osvetové stredisko 

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves pozýva na výstavu regionálnej výtvarnej súťaže „Detstvo bez násilia“. Do súťaže sa zapojili materské a základné školy v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica, pričom súťaž prebiehala v troch kategóriách.

Cieľom podujatia je podnecovanie detí a mládeže k zamysleniu o problémoch týkajúcich sa rovesníckeho násilia a šikanovania, nielen v školskom prostredí. Niektorí autori sa zamerali na zobrazenie svojej predstavy ideálneho detstva, iní nakreslili situáciu z pohľadu šikanovaného dieťaťa. Porota vybrala 80 najlepších výtvarných prác na vystavenie. Výtvarné diela boli hodnotené podľa viacerých aspektov, t.j. akým spôsobom sa žiak popasoval s použitou technikou a zadanou témou. Veľmi cenná je aj jedinečná kreativita detí bez zásahu ruky dospelého. Celkovo prispeli žiaci do súťaže 104 prácami.

Vernisáž je 3. 10. 2019 o 10:00 hod.
Reportáž TV Reduty » » 

Výstavu si môžete pozrieť v pracovné dni v čase 7:30 - 15:30 hod.   
Vstup voľný.

Kontakt: 
Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, Spišská Nová Ves
tel. +421 53 442 5250, osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk