Výstava sa venuje dejinám amatérskeho divadla v našom regióne a to najmä v 20. storočí. Spišská Nová Ves bola počas celého minulého storočia a je aj dnes metropolou divadelníctva na Spiši. Ochotnícky divadelný súbor Hviezdoslav zapožičal na účely výstavy rekvizity zo svojich divadelných hier. Pomocou bohatého fotografického materiálu a ich popisov sú uvedené do kontextu svojej doby. V meste pôsobili aj iné ochotnícke divadelné súbory ako napr. Divadelný súbor Janka Borodáča, Divadlo na koľajach a iné.

Výstava ponúka sprievodný program pre MŠ i rodičov s deťmi. 
Vstupné na výstavu: 1 €, zľavnené 0,50 €

Vernisáž výstavy 19. 10. 2017 o 16:00 hod.
Reportáž z otvorenia výstavy » »

Otváracie hodiny:

Pondelok

 08.00 - 17.00 

Utorok

 08.00 - 17.00 

Streda

 08.00 - 18.00 

Štvrtok

 08.00 - 17.00 

Piatok

 08.00 - 17.00 

Obed

 12.00 - 12.30 

Sobota

 08.00 - 13.00 

Nedeľa

október - apríl zatvorené


Viac info na 053/ 442 3757 alebo lektorky@muzeumspisa.com