18. 10. 2019 / Galéria umelcov Spiša

Divadelný projekt DUF-ART uvedie ďalšiu multimediálnu inscenáciu spojenú so scénickým tancom a videoprojekciou. Historickú divadelnú inscenáciu Svoj oštep blýskavý do srdca vraz mi... predstavia herci z Divadla teatrálnej skratky v spolupráci s tanečnou skupinou Denzz Industry.

  • 10:00 / 11:15 - predstavenia pre školy 
  • 19:00 - predstavenie pre verejnosť

Vstup voľný.

10. septembra uplynulo 121 rokov od atentátu na jednu z najznámejších žien 19. storočia, cisárovnú a kráľovnú Alžbetu Bavorskú, familiárne nazývanú Sisi. V inscenácii Svoj oštep blýskavý do srdca vraz mi… si možno pozrieť dramatizáciu rozprávania o posledných rokoch života cisárovnej tak, ako ich prežívala jej dvorná dáma Irma Sztárayová, pochádzajúca z východného Slovenska.
Sisi predstavovala dobovú módnu ikonu, obdivovanú a milovanú, ale len málo ľudí videlo nešťastie, ktoré prežívala a s ktorým sa zverila svojej dvornej dáme Irme Sztárayovej.
Sisi nebola len cisárovnou a kráľovnou Habsburskej monarchie, do ktorej Slovensko v tom období patrilo a ktorej dejiny sme zdieľali, ale s východným Slovenskom ju spájali viaceré väzby, jej posledná dvorná dáma, návštevy Bardejovských kúpeľov a špeciálne zo Spišom dedinka Sulín, odkiaľ si vraj chorľavá Alžbeta nechávala voziť minerálnu vodu.
Divadelný projekt pod názvom DUF-ART predstaví ďalšiu multimediálnu inscenáciu spojenú s tancom a projekciou. Dlhoročný divadelný projekt Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi sa odohrá v koncertnej sále budovy Galérie umelcov Spiša a príbeh kráľovnej Sisi ožije aj vďaka talentovaným ochotníkom z Divadla teatrálnej skratky a tanečníkom z tanečnej skupiny Denzz Industry, s ktorými sa môžu návštevníci preniesť do minulosti a zažiť kúsok tejto málo poznanej histórie.
„Meno Alžbety Bavorskej je opradené mnohými legendami i klebetami, hovorí sa o jej romantickom vzťahu s cisárom Františkom Jozefom, ale aj o jej depresii či anorexii. Očami dvornej dámy môžeme sledovať každodenný život cisárovnej, jej smútok i radosti, až kým nás príbeh neprivedie k náhodnému, ale nešťastnému stretnutiu s jej atentátnikom Luigim Luchenim. Budeme cisárovnú sprevádzať na jej cestách do obľúbeného Grécka i do osudného Švajčiarska, kde na ňu číhala smrť. Cisárovná sa nám predstaví nie len ako vznešená žena, ale aj ako chápajúca „priateľka“ i milovníčka poézie,“ približuje režisér hry Peter Karpinský.

Termíny