14. 2. 2018 o 16:00 v Múzeu Spiša 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pozýva na 51. stretnutie z cyklu Dvorné dialógy. 

Hosť: Mgr. art. Peter Machata 
Téma: Maketa Provičného domu vyrobená podľa plánov F. Bartla z roku 1786, v mierke 1:50 

Provinčný dom je najhodnotnejšou svetskou stavbou Spišskej Novej Vsi. Budovaný bol podľa plánov spišskonovoveského staviteľa Frantza Bartla v rokoch 1775 – 1776. Počas dialógov autor makety predstaví postup prác pri jej tvorbe. Zároveň priblíži jednotlivé časti tohto diela, ktoré bolo vyhotovené podľa nákresov F. Bartla z roku 1786 v mierke 1:50.
Bude to prvá verejná prezentácia makety Provinčného domu v historickej expozícii Múzea Spiša. 

Vstup voľný. 

Termíny