19. 6. - 22. 7. 2018 / Spišské osvetové stredisko 

Regionálna súťažná výstava výtvarných prác detí MŠ, ZŠ a ZUŠ. 

Do súťaže sa zapojili materské, základné, deti z autistických tried a základné umelecké školy v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Súťaž prebiehala v šiestich kategóriách.
Témou tohto ročníka bol „Vodný svet“. More bolo pre ľudí vždy odpadkovým košom, ale množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do oceánov sa v tomto storočí dramaticky zvýšilo. Človek zasahuje do vodného ekosystému a narušuje tak rovnováhu prostredia, čo zapríčiňuje choroby a úhyn rýb a iných vodných organizmov. Voda je základná podmienka života človeka, všetkého tvorstva, rastlín… Cieľom súťaže je pestovanie ekologického svedomia a ekologickej inteligencie detí rôzneho veku. Buduje v nich pocit spoločnej zodpovednosti a motivuje k zamýšľaniu o vzťahu človeka k prírode.

Výtvarné diela boli hodnotené podľa dvoch hlavných kritérií. V prvom rade, či práca obsahuje myšlienku s ekologickou problematikou a v akej kvalite sa podarilo autorovi spracovať túto tému výtvarne. Niektorí súťažiaci svoju pozornosť venovali kráse podmorských tvorov, iní sa dômyselne zaoberali problematikou ochrany životného prostredia. Veľmi cenná je jedinečná kreativita detí bez zásahu ruky dospelého. 
Bližšie info » »

Vstup voľný.

Vernisáž: 19. 6. 2018 o 10:00
Reportáž TV Reduty » »

Výstavu si môžete pozrieť v pracovné dni v čase 7:30 - 15:30 hod. 
Iný čas nahlásiť vopred na tel. 053 44 25 250