Dominantou Markušoviec, obce ležiacej len 7 km od Spišskej Novej Vsi, je prekrásny renesančný kaštieľ, ktorý dal v roku 1643 postaviť František Máriássy. Kaštieľ bol v 18. storočí prebudovaný v rokokovom štýle. Dnes poskytuje priestory pobočke Múzea Spiša. Nachádza sa tu zaujímavá expozícia historického nábytku, ktorý je vývojovo usporiadaný od renesancie cez barok, klasicizmus, biedermeier a historizmy až po secesiu a nábytok zo začiatku 20. storočia. 

Súčasťou areálu je krásny francúzsky park, na konci ktorého stojí ďalší rokokový architektonický skvost, tzv. letohrádok Dardanely. Táto okúzľujúca budova bola vystavaná špeciálne kvôli uvítaniu cisára Jozefa II. a hostí ďalšiu z expozícií Múzea Spiša – expozíciu historických klávesových hudobných nástrojov, jedinú svojho druhu na Slovensku. Pravidelné koncerty prevažne vážnej hudby sú obľúbeným podujatím navštevovaným milovníkmi klasiky z tuzemska i zahraničia.  

Múzeum Spiša - kaštieľ a letohrádok Dardanely v Markušovciach
Michalská 59, 053 21  Markušovce
+421 917 746 339
www.muzeumspisa.com
Facebook

Renesančný kaštieľ, autor foto Peter Olekšák, zdroj Múzeum Spiša

Renesančný kaštieľ, autor foto Peter Olekšák, zdroj Múzeum Spiša