Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5, t. č.: 0917 746 336

Expozícia ľudovej kultúry dolného Spiša predstavuje zbierku ľudového odevu a pastierstva, baníctva a remesiel, tradičnú ľudovú kultúru regiónu stredného Spiša od druhej polovice 19. storočia po súčasnosť.

Expozícia ľudovej kultúry stredného Spiša