Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Foto klubom Spiš pozýva do 4. ročníka fotografickej súťaže. 

Termín uzávierky súťaže: 31. august 2017

Súťažné kategórie:

Kategória A: Folklórny ornament
Cieľom fotografov je sústrediť svoju pozornosť na slovenský folklórny ornament (na odeve, architektúre, predmetoch, …), odhaliť jeho krásu a atraktívnosť aj v dnešnej dobe. Účastníci súťaže môžu zachytiť odlišnosti krojov regiónov, ako aj krojov samotných. Do tejto kategórie patria aj portréty ľudí v slovenských krojoch. 

Kategória B: Reportáž folklórnych zvykov
Hlavnou úlohou fotografov je zachytiť formou reportážnej fotografie slovenské ľudové zvyky a tradície. Keďže naši predkovia žili v úzkom spojení s prírodou, zvyky a tradície slovenského ľudu sa viazali najmä na prírodný cyklus. Najviac zvykov bolo spojených s narodením a úmrtím človeka. S príchodom kresťanstva sa objavujú aj kresťanské sviatky a obyčaje. Zvyky a tradície mali vždy regionálny charakter, t.j. viazali sa na určitý región Slovenska. Autori sa môžu tiež zamerať na život folklórnych kolektívov, remeselníkov či iných ľudí, ktorí sa zaoberajú prezentáciou folklórneho dedičstva. 

Viac informácií nájdete TU » »