4. 7. - 28. 9. 2018 / Multi centrum 

Jubilejná výstava neprofesionálneho výtvarníka FRANTIŠKA MIHÁĽA. 

František Miháľ
Absolvent Strednej priemyselnej školy geologickej a baníckej, odbor geológia, Spišská Nová Ves. Pracoval v Uránovom prieskume závod IX (URANPRES) v Novoveskej Hute ako geológ a neskôr ako strážca - anorganik v NP Slovenský raj. Od roku 1970 jaskyniar, člen Speleologického klubu Slovenský raj.
Pracovné a záujmové prostredie ovplyvnili jeho tvorbu. Začiatky umeleckej činnosti spadajú do roku 1978. Od 1980 sa stal členom klubu KAV (Klub amatérov výtvarníkov) v Spišskej Novej Vsi. V rámci klubu účasť na spoločných i samostatných výstavách. Prelínanie sa dvoch koníčkov vyúsťuje do prvých výtvarných prác z jaskyniarskeho prostredia. Najprv kresby perom a postupne aj farebné skice pastelom, neskoršie aj obrazy olejovou technikou. Výsledky jeho tvorby z jaskýň prezentuje vo forme kresieb na stránkach Spravodaja SSS (Slovenská speleologická spoločnosť) a neskôr výstavami v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V roku 1997 sa stal členom ISSA (International Society for Speleological Art). V rámci klubu ISSA boli jeho obrazy vystavované v Austrálii, Francúzsku, USA, Švajčiarsku a Brazílii. Z maliarskych techník dominuje pastel, v začiatkoch olej a v súčasnosti navyše akvarel, tempera a akryl. Vystavuje na domácej pôde a v zahraničí na spoločných i samostatných výstavách, odkiaľ prináša ocenenia, diplomy.  

„Po určitej pauze som sa vrátil k výtvarnej činnosti ako člen klubu neprofesionálnych výtvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi a začal som znovu vystavovať svoje práce na okresných i krajských výstavách. Maľovanie beriem ako život navyše a som rád, že sa mi talent, ktorý som dostal, podarilo trochu rozvinúť. Skúšam a kombinujem rôzne techniky, učím sa od majstrov hlavne z internetu, kopírujem ich a potom skúšam podobné témy zobraziť sám v plenéri aj doma. Ako geológ som pracoval väčšinou v teréne, pre strážcu bola mojou náplňou krajina. Aj preto je hlavnou témou v mojich obrazoch. Snažím sa zobraziť skalné reliéfy, aké sú napr. v Slovenskom raji alebo vo Vysokých Tatrách. Fascinuje ma tečúca voda, pereje a vodopády, ale aj more a rozoklané morské pobrežia."

Vernisáž: 3. 7. 2018 / 16:00 / vstup voľný

Otvorené: pondelok - piatok / 9:00 - 15:00 hod.

Vstupné:

  • dospelí 2 €
  • zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia) 1 €
  • deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov - zdarma
  • prvá nedeľa v mesiaci 10:00 - 17:00 hod. - zdarma

Kontakt: 
Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/ 429 7546, e-mail: dana.rosova@gmail.com