Rímsko-katolícka farnosť v Spišskej Novej Vsi a farské spoločenstvá srdečne pozývajú na XVI. farský ples, ktorý sa bude konať v sobotu 27. 1. 2018 o 19:00 v koncertnej sále Reduty.

Vstupné: 25 €
Rezervácia vstupeniek na tel. 0904 821 958 alebo 0915 965 603

Termíny