Aj počas uzatvorenia priestorov galérie pre fyzických návštevníkov sa Galéria umelcov Spiša flexibilne presúva do virtuálneho prostredia. Prináša tvorivé dielne, online výstavy, a i. 

Sledujte na: