V budove Multifunkčného energetického a baníckeho centra (Multicentrum) v Spišskej Novej Vsi zriadilo Slovenské technické múzeum vysunutú expozíciu, ktorá návštevníkom približuje dejiny baníctva na Spiši. V tunajších výstavných priestoroch sa uskutočňujú i rôzne príležitostné výstavy, a tiež prednášky a iné kultúrno-vzdelávacie akcie.

Otvorené: pondelok - piatok 9:00 - 15:00 hod.

!! AKTUALITA NA APRÍL 2019 !!
expozícia zatvorená v dňoch:
12. 4. 2019
15. 4. 2019 / od 14:00
18. 4. 2019
23. 4. 2019

Vstupné:
dospelí - 2 €
zľavnené vstupné (žiaci, študenti, dôchodcovia) - 1 €
deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov - zdarma
Prvá nedeľa v mesiaci 10:00 - 17:00 hod. - zdarma

Kontakt: 
Multifunkčné banícke a energetické centrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 429 7546, e-mail: dana.rosova@gmail.com