Klasika v spišskom nárečí. 

Veselohra známeho slovenského dramatika Jozefa Gregora Tajovského „Ženský zákon“ je prvou inscenáciou z cyklu uvádzania hier, ktoré majú blízky vzťah k spišskému regiónu, či už autorom, témami, prostredím alebo nárečím. Hoci sa tento klasický ľúbostný príbeh Miška a Aničky, ktorí musia vo svojej láske prekonávať prekážky v podobe mamonárstva a malomeštiactva rodičov, neodohráva v spišskom prostredí a ani samotný autor nie je rodákom zo Spiša, prinášajú tvorcovia inscenácie tento titul v spišskom nárečí. Samotný prekladateľ dramatického textu Anton Kret je rodákom zo Smižian. 

Vstupné: 6 €

Predpredaj vstupeniek v pracovných dňoch (8.00 - 16.00) v prevádzke Spišského divadla alebo pol hodiny pred predstavením v pokladnici. Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 3275, 417 3271, 0903 613 259 alebo e-mailom na  prevadzka@spisskedivadlo.sk

Viac o hre »

Termíny