15. 3. - 15. 5. 2018 / Kaštieľ Smižany

Obecné kultúrne centrum Smižany vás pozýva na výstavu Jonsy Gall ”Z ateliéru”.

Vernisáž: 15. 3. 2018 o 17:00. Hudobný hosť: Lucia Ondrová. Vstup voľný. 

Ján (Jonsy) Gáll sa narodil v roku 1987 v Košiciach. Je predstaviteľom mladšej generácie výtvarníkov vychádzajúcich z tohto kraja, v ktorom pracuje aj tvorí. Popri maľovaní pracuje ako učiteľ na základnej škole. Vo svojej umeleckej činnosti sa venuje grafike, kresbe a predovšetkým maľbe. Avšak rád objavuje aj iné výtvarné techniky. Charakteristickou črtou jeho tvorby je odvážne používanie farby, ktorá mu umožňuje tvoriť bez zbytočnej opisnosti. Je typickým expresionistom, ktorý svoje pocity a vášne vyjadruje pomocou farieb. Témy jeho diel sú rôzne, no devízou tohto výtvarníka sú predovšetkým stručne poňaté figuratívne motívy, vystihujúce jednotlivé odtiene ľudskej bytosti. V poslednom období svoju tvorbu stále viac zameriava na medziľudské vzťahy a túžby. Osobitnú tému predstavujú zátišia, mestské uličky či sakrálna tematika. Jeho diela boli ocenené na mnohých výtvarných súťažiach. Pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných plenéroch a sympóziách. V umeleckej kariére má za sebou niekoľko osobných výstav doma aj v zahraničí. Viac o jeho tvorbe sa dozviete na www.jonsygallery.com alebo www.facebook.com/jonsygallery