15. 12. 2016 - 26. 3. 2017,  Galéria umelcov Spiša

Vernisáž výstavy: 15. 12. 2016 o 17.00 hod. Hudobný program: ZUŠ J. Fabiniho SNV. Vstup voľný.

Výstava Jubilanti 2016 prezentuje tvorbu a zastúpenie vybraných autorov zo zbierok galérie. Nadväzuje na sériu projektov Jubilanti, ktoré boli realizované v r. 2012 – 2015 s cieľom prehodnotiť zbierky spracovaním individuálnych autorských profilov. Cieľom výstavy nie je generačný dialóg, ale rôznosť zastúpenia autorských prác a následné prehodnotenie doterajšej akvizičnej činnosti. Výber vystavených diel v koncepcii odbornej pracovníčky galérie Mgr. Kamily Pacekovej – kurátorke zbierok, poukazuje na neodkryté hodnoty, ktoré skrýva galerijný depozitár.

18 vybraných jubilujúcich autorov a 73 diel zo zbierok galérie v rámci projektu Jubilanti, ktorý je realizovaný od r. 2012:  Emil ALEXAY-OLEXÁK (*1891), Miroslav BONK (*1951), Alžbeta ČÍŽIKOVÁ (*1936),  Galina EGEROVÁ-FLEISCHMANN (*1961), Marián HENNEL (*1951), Andor Gejza HORVÁTH (*1876), Ondrej IVAN (*1926), Andrej Andrejevič KOCKA (*1911), Oľga KRÝSLOVÁ (*1931), Vladimír Vasiljevič MIKITA (*1931), Dezider MILLY (*1906), Viliam PIRCHALA (*1951), Štefan ROSKOVÁNYI (*1946), Mária RUDAVSKÁ (*1941), Silvia SEKELOVÁ (*1976), Alexander ŠIROKÝ (*1916), Jakub ŠPAŇHEL (*1976), Marko VRZGULA (*1966).

Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková – GUS

Viac o výstave » »

Jubilanti 2016